آبچکان MDF دو طبقه

 
 
ردیفنام کالاکدابعاد(عمق-ارتفاع-عرض)یونیتطبقه
1آبچکان  MDF 2 طبقه 80A280802
2آبچکان  MDF 2 طبقه 90A290902
3آبچکان  MDF 2 طبقه 100A21001002
4آبچکان  MDF 2 طبقه 120A21201202