آویز دستمال و فویل

 
 
ردیفنام کالاکدابعاد(عمق-ارتفاع-عرض)یونیتطبقه
1آویزدستمال وفویل2طبقهA23015*30*33—–2
2آویزدستمال وفویل3طبقهA330—–3