جابطری ریل کف دو طبقه

 
 
ردیفنام کالاکدابعاد( عمق*ارتفاع*عرض )یونیتطبقه
1جابطری کف ریل15 K215 47*52*10152
2جابطری کف ریل20 K220 47*52*15202
3جابطری کف ریل25 K225 47*52*20252