جا بطری ریل بغل دو طبقه

ردیفنام کالاکدابعاد( عمق*ارتفاع*عرض ) یونیتطبقه
1جابطری کف ریل15K21547*52*10152
2جابطری کف ریل20K22047*52*15202
3جابطری کف ریل25K22547*52*20252