سبد مواد شوینده

 ردیف           کد                     ابعاد( عمق*ارتفاع*عرض )                       یونیت         طبقه     
1J23047*47*21252