قلاب S

 
 
ردیفنام کالاکدابعاد(عمق-ارتفاع-عرض)یونیتطبقه
1قلاب S تکیA101– – – – –—–1
2قلاب S دوتاییA102– – – – –—–1